Chủ tịch huyện xử nhẹ sai phạm: Thanh tra tỉnh Cà Mau yêu cầu báo cáo gì?

15/06/2020 11:08

Thanh tra tỉnh Cà Mau yêu cầu huyện Thới Bình báo cáo toàn bộ trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện...

Chủ tịch huyện xử nhẹ sai phạm: Thanh tra tỉnh Cà Mau yêu cầu báo cáo gì? 1
Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thới Bình (Cà Mau).

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thới Bình chưa cụ thể

Ngày 15/6, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Thới Bình thực hiện xử lý kết quả kiểm tra tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện.

Cụ thể, báo cáo toàn bộ trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thới Bình; quy trình giải quyết tố cáo, tham mưu ban hành báo cáo và quá trình xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan (kèm theo các hồ sơ, tài liệu photo).

Đồng thời, chỉ đạo Trưởng đoàn thanh tra tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thới Bình và Tổ trưởng Tổ xác minh tố cáo đến làm việc với Thanh tra tỉnh vào ngày 15/6/2020.

Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình có kết luận kiểm tra nội dung tố cáo liên quan đến Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thới Bình. Kết luận kiểm tra đã xác định một số nội dung trong báo cáo UBND ngày 25/2/2020 của UBND huyện Thới Bình là chưa đúng, không đầy đủ.

Trong báo cáo có nội dung xác định việc ông Nguyễn Bá Nhẫn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thới Bình cho Điện lực thuê trụ sở và sử dụng tiền cho thuê để nộp khắc phục hậu quả thanh tra... là tố cáo sai và đã làm rõ thêm một số vấn đề liên quan khác.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, kết luận kiểm tra của Chủ tịch UBND huyện Thới Bình còn chưa xác định cụ thể.

Trong đó, huyện chưa chỉ đạo nộp trả lại hơn 1,8 triệu đồng đã chiếm dụng của công đoàn để nộp khắc phục thanh tra; chưa xác định thời hạn buộc ông Nguyễn Bá Nhẫn nộp lại 32,6 triệu đồng chiếm dụng tiền nộp khắc phục hậu quả sau thanh tra để chi trả lương hợp đồng lao động; chưa tổ chức công khai kết quả giải quyết theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sai phạm của ông Nguyễn Nhật Bằng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thới Bình đã chiếm dụng tiền Trung tâm cho thuê trụ sở 60 triệu đồng, tiền công đoàn hơn 1,8 triệu đồng để nộp khắc phục sau thanh tra; không thu hồi hơn 29,2 triệu đồng của 7 cá nhân nộp ngân sách theo kết luận thanh tra; không trung thực trong việc cho Điện lực thuê trụ sở;…

Còn ông Nguyễn Bá Nhẫn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thới Bình có sai phạm: Không trung thực trong việc cho Điện lực thuê trụ sở; để ông Bằng sử dụng nguồn thu từ cho thuê trụ sở của đơn vị nộp khắc phục sau thanh tra; chỉ đạo chiếm dụng 32,6 triệu đồng tiền nộp khắc phục sau thanh tra để trả lương hợp đồng lao động; không chấp hành chỉ đạo của cấp trên về việc chấm dứt hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ;…

Với những sai phạm nêu trên, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình chỉ đạo “tổ chức rút kinh nghiệm” là chưa phù hợp với tính chất, mức độ và hậu quả sai phạm.

Vì vậy, Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Thới Bình nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc xử lý sai phạm này.

Thu hồi toàn bộ tiền sai phạm

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu UBND huyện Thới Bình chỉ đạo thu hồi, nộp toàn bộ tiền sai phạm đã xác định tại kết luận thanh tra vào ngân sách nhà nước, quỹ công đoàn theo đúng quy định (trong đó, cần xác định cụ thể người nộp, thời hạn và số tiền nộp; xử lý trách nhiệm nếu không thực hiện).

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có liên quan đến việc kiểm tra, xác minh, tham mưu báo cáo ngày 25/2 của UBND huyện Thới Bình không đầy đủ, chính xác, có thể gây bức xúc, ảnh hưởng đến niềm tin của cán bộ, công chức và nhân dân đối với UBND, Chủ tịch UBND.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm đối với ông Nguyễn Nhật Bằng và ông Nguyễn Bá Nhẫn, do đã có các sai phạm nêu trên.

Gia Minh