Chủ tịch Nguyễn Đức Chung có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất Hà Nội

26/05/2016 18:20

Người trúng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội với số phiếu cao nhất là Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung với 95,18%.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất Hà Nội 1

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung là người nhận được số phiếu bầu cao nhất khi ứng cử đại biểu HĐND.

Chiều 26/5, Ủy ban Bầu cử TP. Hà Nội đã đánh giá kết quả công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Liên quan đến kết quả bầu cử, báo cáo của Ủy ban Bầu cử TP cho thấy, TP. Hà Nội đã bầu đủ 30 ĐBQH, 105 đại biểu HĐND cấp thành phố, bầu được 1.183/1.185 đại biểu HĐND cấp huyện (thiếu 2 đại biểu nhưng không phải bầu thêm), bầu được 15.759/16.031 ĐB HĐND cấp xã, thiếu 272 đại biểu (1,8%), không có khu vực bỏ phiếu nào phải bầu cử lại; có 81 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã phải bầu cử thêm (1,8%).

Số đại biểu phải bầu thêm là 123 ĐB. Người trúng cử đại biểu HĐND TP với tỷ lệ cao nhất là Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung với tỷ lệ 95,18%.

Đánh giá về cuộc bầu cử vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, Hà Nội có số đơn vị bầu cử, số ĐB được bầu các cấp và số cử tri cao nhất cả nước, nhưng cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, đúng luật, bình đẳng, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân. Công tác kiểm phiếu đúng luật, không có khiếu kiện, thắc mắc về kết quả kiểm phiếu tại các tổ bầu cử, đó là điều đáng ghi nhận.   

Kết thúc cuộc bầu cử, số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 98,98%. Có 2.149/4.875 khu vực bỏ phiếu có số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%. Không có khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%. Các khu vực bỏ phiếu đã kết thúc cuộc bỏ phiếu theo đúng quy định.

Dự kiến công việc tiếp theo, Ủy ban Bầu cử TP tập trung chỉ đạo việc bầu cử thêm ĐB HĐND cấp xã đúng quy định của pháp luật, đạt kết quả tốt, dự kiến là ngày 5/6.

Theo quy định, thẩm quyền công bố kết quả bầu cử ĐBQH sẽ do Hội đồng Bầu cử Quốc gia thực hiện. Kết quả bầu cử ĐB HĐND TP do Ủy ban Bầu cử TP công bố. Kết quả bầu cử ĐB HĐND các cấp sẽ do Ủy ban bầu cử các cấp công bố. Trong cuộc họp, Ủy ban Bầu cử TP cũng thông qua biên bản về kết quả bầu cử ĐBQH khóa XIV tại TP. Hà Nội để chuyển tới Hội đồng Bầu cử quốc gia.

H.Vũ