Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng: “Mình là ắc quy, dân là điện”

09/03/2016 09:42

"Mình là ắc quy, dân như là điện. Dân nạp điện vào mới chạy được, còn nếu hết điện thì không thể"

chủ tịch nguyễn sinh hùng: “mình là ắc quy, dân là điện”
Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, ĐBQH phải là những người tử tế, gương mẫu, là đại diện để nói lên ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Sáng nay (9/3), Thường vụ Quốc hội nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đánh giá báo cáo đã thể hiện tương đối đầy đủ những kết quả cũng như vai trò, chức năng của Quốc hội, Thường vụ Quốc hội trong nhiệm kỳ vừa qua, tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị cần làm đậm thêm vai trò của các ĐBQH.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội mang trong mình sức mạnh, ý chí, nguyện vọng của nhân dân, cần đặt lên diễn đàn Quốc hội những vấn đề quan trọng để chất vấn, giám sát và ra các nghị quyết giải quyết...

Trong phần nêu lên các bài học kinh nghiệm, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đề nghị cần bổ sung thêm một bài học về nhân dân, bởi lẽ từ Chủ tịch Quốc hội đến Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội rồi đến các ĐBQH… tất cả trước hết đều phải là cử tri, là người dân. 

Theo Chủ tịch Quốc hội, các lãnh đạo hay ĐBQH phải là những người dân tử tế, gương mẫu, được đại diện cho dân làm chức năng của ĐBQH, nhưng để làm được người tử tế lại không dễ dàng. Phải làm sao để dân đồng tình, dân ủng hộ, dân đóng góp ý kiến và giám sát, có như thế hoạt động của Quốc hội mới tốt được.

“Không thể nói Quốc hội đứng trên dân được, vì Quốc hội cũng "sợ" dân lắm chứ, các Bộ trưởng lên diễn đàn Quốc hội cũng "sợ" dân. Kể cả Chủ tịch hay chủ toạ điều hành các phiên họp Quốc hội, Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm các uỷ ban của Quốc hội... mà làm theo kiểu đứng trên dân thì có được không? Không có chuyện đó đâu, không bao giờ làm được như thế” – Chủ tịch nhấn mạnh và cho rằng, việc xây dựng pháp luật là để phục vụ nhân dân, giám sát cũng để phục vụ nhân dân, tiếp xúc cử tri cũng là để lắng nghe dân, bám sát đời sống của dân chứ không phải để oai phong gì chỗ này.

“Mình là ắc quy, dân như là điện. Nếu dân nạp điện vào mới chạy được, còn nếu hết điện thì không thể chạy được đâu. Có những anh đọc bài của người khác làm hộ, nói linh tinh, như vậy là không được đâu” – Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng ví von.

Hoài Thu