Chủ tịch nước ký quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm 2 thành viên CP

27/10/2017 11:44

Sau khi Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước đã ký quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm 2 thành viên Chính phủ.

chủ tịch nước ký quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm 2 thành viên cp

Sau khi Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước đã ký quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm 2 thành viên Chính phủ đối với chức danh Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Căn cứ Hiến pháp, luật Tổ chức Quốc hội, luật Tổ chức Chính phủ, các nghị quyết số 46/2017/NQ-QH14, 47/2017/NQ-QH14 của Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng, ngày 26/10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm đối với 2 thành viên Chính phủ.

Cụ thể, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký quyết định số 2182/QĐ-CTN miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng GTVT đối với ông Trương Quang Nghĩa.

Quyết định số 2183/QĐ-CTN miễn nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu.

Quyết định số 2185/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, giữ chức vụ Bộ trưởng GTVT.

Quyết định số 2186/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Lê Minh Khái, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, chiều 25/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội xem xét phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng GTVT.

Theo đó, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu Lê Minh Khái được giới thiệu làm Tổng Thanh tra Chính phủ thay ông Phan Văn Sáu.

Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng Nguyễn Văn Thể được giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng GTVT thay ông Trương Quang Nghĩa.

Ngày 26/10, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu và phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể vào chức vụ Bộ trưởng GTVT và ông Lê Minh Khái vào chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ với số phiếu tán thành rất cao. 

Hoài Thu