Thứ Năm, 18/07/2019 04:08:59 Hotline: 0901 514 799

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ không có phiếu tín nhiệm thấp

06/12/2018 18:16

HĐND TP Cần Thơ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 chức danh vào ngày làm việc thứ 2.

Keyword đầu tiên có dấu

HĐND TP Cần Thơ bỏ phiếu tín nhiệm

Chiều 6/12, HĐND TP Cần Thơ đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 chức danh do cơ quan này bầu. Tham gia bỏ phiếu có 53 đại biểu,các mức độ lấy phiếu gồm "tín nhiệm cao", "tín nhiệm", "tín nhiệm thấp".

Kết quả cho thấy, có 6 chức danh không có phiếu tín nhiệm thấp. Trong đó, ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND TP và bà Vũ Thị Cánh, Phó chủ tịch HĐND TP là người có số phiếu tín nhiệm cao nhất 53/53 phiếu.

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP có 50 phiếu tín nhiệm cao, 3 phiếu tín nhiệm. Trong bốn Phó Chủ tịch UBND TP, ông Đào Anh Dũng được số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 51 phiếu. Hai người đạt được số phiếu tín nhiệm cao với tỷ lệ trên 50% là ông Nguyễn Thanh Dũng được 36 phiếu tín nhiệm cao và Trương Quang Hoài Nam được 27 phiếu tín nhiệm cao.

Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhất là ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ với 13 phiếu tín nhiệm cao, 29 phiếu tín nhiệm và 11 phiếu tín nhiệm thấp. Đứng thứ 2 là bà Võ Thị Hồng Anh, Phó Chủ tịch, UBND TP với 16 phiếu tín nhiệm cao, 20 tín nhiệm và 16 tín nhiệm thấp.

Lê An