Chưa đủ tuổi điều khiển ô tô, xe máy bị phạt bao nhiêu tiền?

28/11/2016 20:02

Người chưa đủ tuổi điều khiển ô tô, xe máy bị phạt bao nhiêu tiền theo Nghị định 46?

chưa đủ tuổi điều khiển ô tô, xe máy bị phạt bao nhiêu tiền?

Nghị định 46 quy định mức xử phạt về độ tuổi đối với người điều khiển xe máy khi tham gia giao thông lên tới 600 ngàn đồng - Ảnh minh họa.

Chưa đủ tuổi điều khiển ô tô, xe máy phạt bao nhiêu tiền?

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, đã có hiệu lực từ 1/8/2016. Đây là văn bản mới nhất, thay thế cho các Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và 107/2014/NĐ-CP của Chính Phủ.

* Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô hoặc Điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ nhận hình phạt cảnh cáo.

Cụ thể tại Khoản 1, Điều 21 Nghị định 46 quy định về Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về Điều kiện của người Điều khiển xe cơ giới: Phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô hoặc Điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô.

Xem thêm video:

* Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi Điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên sẽ bị phạt tiền lên tới 600 ngàn đồng.

Cụ thể, Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về Điều kiện của người Điều khiển xe cơ giới: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi Điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên ( tại Điểm a, Khoản 4, Điều 21).

Mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn mới nhất với ô tô

* Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi Điều khiển xe ô tô, máy kéo, các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị phạt tiền lên tới 3 triệu đồng.

Cụ thể tại Khoản 6, Điều 21 Nghị định 46 quy định về Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về Điều kiện của người Điều khiển xe cơ giới: Phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi Điều khiển xe ô tô, máy kéo, các loại xe tương tự xe ô tô.

TOÀN VĂN NGHỊ ĐỊNH 46 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG

Thanh Hà