Chưa mở đường bay thẳng Việt Nam – New Zealand

18/10/2017 18:17

Vietnam Airlines khẳng định tạm thời chưa mở đường bay thẳng Việt Nam - New Zealand.

chưa mở đường bay thẳng việt nam – new zealand

Vietnam Airlines khẳng định tạm thời chưa mở đường bay thẳng Việt Nam - New Zealand

Tin từ TCT Hàng không VN (Vietnam Airlines), lượng khách giữa Việt Nam – New Zealand có tốc độ tăng trưởng khá tốt, bình quân giai đoạn 2012 – 2016 đạt khoảng 18%. Trong 7 tháng đầu năm 2017, dung lượng khách đạt khoảng 14,8 nghìn, trong đó khách từ Việt Nam chiếm tỷ trọng 20%, khách từ New Zealand chiếm 73%.

Được biết, hiện tại Vietnam Airlines chưa có đường bay thẳng giữa Việt Nam và New Zealand mà chỉ có sản phẩm hợp tác giữa Vietnam Airlines và hãng hàng không New Zealand Air trên các chặng bay giữa Australia – New Zealand và nội địa New Zealand.

Phía Vietnam Airlines cho biết mặc dù dung lượng thị trường giữa Việt Nam và New Zealand có tiềm năng nhưng dung lượng giữa các cặp thành phố vẫn còn nhỏ, chưa đủ để khai thác các đường bay thẳng thường lệ.

“TCT sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thị trường và nghiên cứu tiềm năng khai thác các đường bay giữa 2 nước trên cơ sở bám sát nhu cầu và mức độ tăng trưởng của thị trường đồng thời bảo đảm cân đối nguồn lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh”- đại diện Vietnam Airlines cho biết.

T.Bình