Hơn 2 tháng sau đăng quang Hoa Hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà đang dần có những sự thay đổi trong cách tạo dựng hình ảnh của mình
Hơn 2 tháng sau đăng quang Hoa Hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà đang dần có những sự thay đổi trong cách tạo dựng hình ảnh của mình
Hiểu Đồng