Chuẩn bị công bố các dự án xã hội hóa nạo vét luồng đường thủy

14/09/2019 06:00

Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, các dự án được công bố để kêu gọi xã hội hóa đầu tư nạo vét theo quy định mới có hiệu lực từ 1/11.

Chuẩn bị công bố các dự án xã hội hóa nạo vét luồng đường thủy 1
Một dự án xã hội hóa nạo vét ở phía Bắc đã bị dừng hoạt động cách đây vài năm - Ảnh tư liệu

Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 33/2019 quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa, hướng dẫn thực hiện các dự án, công trình nạo vét duy tu khoán duy trì chuẩn tắc luồng trong khoảng thời gian xác định; nạo vét đột xuất để đảm bảo ATGT; nội dung hợp đồng thi công nạo vét duy tu dùng vốn ngân sách, hợp đồng dự án xã hội hóa nạo vét.

Đối với dự án xã hội hóa nạo vét vùng nước đường thủy kết hợp tận thu sản phẩm, thông tư quy định, cơ quan quản lý đường thủy nội địa tổ chức lập mới hoặc sửa đổi danh mục nạo vét trình Bộ GTVT hoặc UBND cấp tỉnh trước 30/6 hàng năm. Danh mục khu vực nạo vét phải có những nội dung gồm: tên địa điểm, tóm tắt các thông số kỹ thuật, chuẩn tắc thiết kế chủ yếu của khu vực nạo vét; thời gian thực hiện. Đối với các danh mục nạo vét thuộc vùng nước do Bộ GTVT quản lý sẽ tổ chức lấy ý kiến của UBND cấp tỉnh trước khi công bố.

Ông Nguyễn Văn Loan, phụ trách Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, thông tư trên có hiệu lực thi hành từ 1/11/2019, Cục Đường thủy nội địa VN dự kiến trong tháng 12/2019 công bố các danh mục các dự án xã hội hóa nạo vét luồng đường thủy quốc gia đầu tiên thực hiện theo thông tư trên.

"Danh mục dự án được gửi cho các địa phương có thuộc phạm vi dự án và công bố trên trang điện tử của Cục Đường thủy nội địa VN. Dự kiến sẽ công bố trước các danh mục dự án trên sông Hồng, sông Đà ở phía Bắc”, ông Loan nói và cho biết, các dự án xã hội hóa nạo vét từng được triển khai trước đây đều đã bị dừng lại.

Cũng theo ông Loan, theo quy định, sau khi Bộ GTVT công bố danh mục dự án kêu gọi xã hội hóa đầu tư, sở GTVT các địa phương tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư và đàm phán hợp đồng dự án, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt. UBND cấp tỉnh tổ chức lựa chọn hoặc phân cấp, ủy quyền cho cơ quan cấp dưới tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

“Trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư để thực hiện dự án xã hội hóa, Bộ GTVT căn cứ mức độ cần thiết của dự án để bố trí ngân sách Nhà nước thực hiện, trình tự thủ tục thực hiện dự án theo quy định nạo vét bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước”, đại diện Cục Đường thủy nội địa VN cho biết.

Huy Lộc