Chuẩn cách sơ cứu nạn nhân tai nạn giao thông

11/07/2020 06:15

Nắm được cách sơ cứu nạn nhân sẽ góp phần làm giảm hậu quả nghiêm trọng và thương vong do tai nạn giao thông gây ra.

Phạm Nhi