8h30', sáng ngày 4/9, đoàn công tác Quân khu 4 và Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có mặt tại khu vực gần sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hà Linh để chuẩn bị lên thuyền vào vùng "rốn lũ" xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
8h30', sáng ngày 4/9, đoàn công tác Quân khu 4 và Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có mặt tại khu vực gần sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hà Linh để chuẩn bị lên thuyền vào vùng "rốn lũ" xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Sỹ Hòa