Ngoài hình hộp, vuông thì các cổng nhà ở Tùng Ảnh còn có những đường cong mềm mại
Ngoài hình hộp, vuông thì các cổng nhà ở Tùng Ảnh còn có những đường cong mềm mại
Sỹ Hòa