Những ngày này, bà con giáo dân giáo xứ Văn Hạnh và giáo xứ An Nhiên (ở TP Hà Tĩnh) đang tất bật ngày đêm xây dựng hang đá khổng lồ chào đón lễ Giáng sinh năm 2021.
Những ngày này, bà con giáo dân giáo xứ Văn Hạnh và giáo xứ An Nhiên (ở TP Hà Tĩnh) đang tất bật ngày đêm xây dựng hang đá khổng lồ chào đón lễ Giáng sinh năm 2021.
Sỹ Hòa