Những bộ phận "được phép" hở chỉ có mắt hoặc mũi.
Những bộ phận "được phép" hở chỉ có mắt hoặc mũi.
Bình Nguyên