Chuyển giao VNPT, MobiFone từ Bộ TT&TT về "siêu Uỷ ban" quản lý vốn

12/11/2018 19:59

Hai Tập đoàn viễn thông lớn là MobiFone và VNPT được bàn giao từ Bộ TT&TT về Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước.

Chuyển giao VNPT, MobiFone từ Bộ TT&TT về

Lễ bàn giao VNPT và MobiFone từ Bộ TT&TT về Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

Chiều tối 12/11, Bộ TT&TT và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức lễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại hai doanh nghiệp là VNPT và MobiFone từ Bộ TT&TT về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

VNPT và MobiFone được đánh giá là những doanh nghiệp lớn, quan trọng của ngành viễn thông. Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của VNPT và MobiFone, giá trị vốn nhà nước tại VNPT là 64.701 tỷ đồng, tổng tài sản là 95.633 tỷ đồng. Giá trị vốn nhà nước tại MobiFone là 18.928 tỷ đồng, tổng tài sản là 32.529 tỷ đồng.

Vì thế, việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn hai doanh nghiệp này từ Bộ Thông tin và Truyền thông về Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo lợi thế cạnh tranh và bước phát triển mới cho doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, sau bàn giao, VNPT, MobiFone phải mạnh hơn nữa, đổi mới, sáng tạo hơn nữa. “Việc quản lý vốn, tài sản nhà nước của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải chặt chẽ hơn, tránh thất thoát, lãng phí, đặc biệt là phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản nhà nước trong các tập đoàn, tổng công ty rất quan trọng này”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Chuyển giao VNPT, MobiFone từ Bộ TT&TT về

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ

Theo Phó Thủ tướng, có như vậy mới đạt mục tiêu thay đổi mô hình, phương thức quản lý.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu sớm hoàn thiện bộ máy, bổ sung các biên chế được giao. Bộ Nội vụ sớm giao các chỉ tiêu biên chế còn lại trên cơ sở kế hoạch Ủy ban trình.

Nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp nhà nước chính là yếu tố con người, Phó Thủ tướng đề nghị, Ủy ban phải sớm nhanh chóng kiện toàn bộ máy lãnh đạo, có các chuyên gia, chuyên viên đủ trình độ, năng lực để quản lý khối lượng lớn vốn, tài sản này. 

Phó Thủ tướng mong muốn các bộ, ngành tạo điều kiện, cổ vũ, động viên, khích lệ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong những ngày đầu tiếp nhận và quản lý các tập đoàn, tổng công ty. 

Hoài Vũ