Chuyển tiền siêu tốc cùng BIDV e-Banking

10/01/2017 15:10

Khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 qua BIDV Online, BIDV SmartBanking có cơ hội nhận nhiều giải thưởng may mắn.

chuyển tiền siêu tốc cùng bidv e-banking

Khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 qua BIDV Online, BIDV SmartBanking sẽ có cơ hội nhận nhiều giải thưởng may mắn

Từ ngày 9/1 đến hết ngày 19/2/2017, khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 qua BIDV Online, BIDV SmartBanking sẽ có cơ hội nhận nhiều giải thưởng may mắn mỗi tuần, giá trị giải thưởng lên tới 2 triệu đồng/lần và có thể nhận thưởng nhiều lần.

Cụ thể, khách hàng có tổng số lượng giao dịch nhiều nhất mỗi tuần có cơ hội nhận tới 2 triệu đồng/giải và tổng giải thưởng 72 triệu đồng; khách hàng có tổng giá trị giao dịch lớn nhất mỗi tuần có cơ hội nhận được 1 triệu đồng/giải và tổng giá trị giải thưởng 36 triệu đồng.

Ngoài ra, 60 Khách hàng đầu tiên có số thứ tự giao dịch trên hệ thống BIDV là bội số của 60 có khả năng nhận được 100 nghìn đồng/giải với tổng giá trị giải thưởng nhận được lên tới 36 triệu đồng.

Tổng giá trị giải thưởng đợt này BIDV dành ra lên tới 144 triệu đồng.

Được biết, dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 (dịch vụ IBFT) là dịch vụ BIDV kết nối với đối tác NAPAS cho phép Khách hàng của BIDV sử dụng tài khoản đăng ký tại BIDV để chuyển tiền đi và nhận tiền chuyển đến số thẻ/số tài khoản các Ngân hàng, tổ chức chuyển tiền khác thông qua hệ thống thông tin NAPAS (ISS).

Số tiền được ghi có ngay cho người thụ hưởng mà không phụ thuộc vào giờ giao dịch của Ngân hàng Nhà nước. Đây là ưu điểm nổi bật so với dịch vụ chuyển tiền trong nước thông thường.

PV