Cienco5: Củng cố tổ chức Đảng để thực hiện tốt chỉ tiêu nhiệm vụ

29/03/2015 15:38

Đảng bộ cơ quan Tổng Công ty Xây dựng CTGT5 (Cienco5) vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII (2015 – 2020).

cienco5: củng cố tổ chức Đảng để thực hiện tốt chỉ tiêu nhiệm vụ
Toàn cảnh Đại hội

Theo đánh giá tại Đại hội, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Cơ quan (CQ) Cienco5 đã tập trung lãnh đạo Tổng Công ty (TCT) ổn định, hoàn thiện bộ máy tổ chức; Sắp xếp lại và tiến hành cổ phần hóa (CPH) TCT trong năm 2014. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh, phát triển sản xuất, tăng thu nhập và đảm bảo công ăn viêc làm thường xuyên cho người lao động.

Qua đó, Đảng bộ đã chỉ đạo TCT và các đơn vị thành viên đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm như dự án cầu Cửa Đại (Quảng Nam); Các dự án BOT nâng cấp QL1 qua Quảng Nam, Quảng Ngãi; Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Trong đó, dự án BOT qua Quảng Nam đoạn Km 987 – Km 1027 đã hoàn thành đúng tiến độ, được UBND tỉnh Quảng Nam chọn gắn biển “Công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng  Nam (24/3/1975 – 24/3/2015)”.

Nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới, Cienco5 đã thành lập thêm  3 xí nghiệp mới đó là các Xí nghiệp 5.1, 5.2, 5.3. Ngoài ra, còn có Văn phòng Đại diện tại Hà Nội và các Ban điều hành, Ban quản lý trực thuộc Cienco5. Trong 5 năm (2010 – 2014), Cienco5 luôn hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 90 triệu đồng/người/năm.

Đảng bộ CQ Cienco5 đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên; tích cực triển kai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã bồi dưỡng cho 12 đoàn viên ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng, kết nạp được 5 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 3 đảng viên…

cienco5: củng cố tổ chức Đảng để thực hiện tốt chỉ tiêu nhiệm vụ
Ông Hà Hùng, Bí thư Đảng ủy CQ, Tổng Giám đốc Cienco5 phát biểu tại Đại hội.

Ông Hà Hùng, Bí thư Đảng ủy CQ, Tổng Giám đốc Cienco5 cho biết, mục tiêu của Đảng bộ CQ Cienco5 trong niệm kỳ tới là, tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đag thi công và tích cực tìm kiếm các dự án mới; Nâng cao năng lực hoạt động SXKD của các đơn vị trực thuộc, đăc biệt là đối với các xí nghiệp thi công công trình; Tiếp tục thoái vốn tại các công ty liên kết làm ăn kém hiệu quả; Xin chỉ đạo của Bộ GTVT để thoái vốn Nhà nước tại TCT; Tiếp tục thực hiện công tác CPH, bán cổ phần, tổ chức Đại hội Cổ đông lần thứ nhất cho một số Công ty trực thuộc như 508, 529…

Trần Trình Lãm