Sáng mùng 1 Tết, Hà Nội vắng lặng hơn thường ngày. Nhiều người đã dậy từ sớm để tận hưởng không khí đầu năm mới.
Sáng mùng 1 Tết, Hà Nội vắng lặng hơn thường ngày. Nhiều người đã dậy từ sớm để tận hưởng không khí đầu năm mới.
Biển Ngọc