Đường Láng không còn ồn ào, không tiếng còi xe.
Đường Láng không còn ồn ào, không tiếng còi xe.
Biển Ngọc