Có những bất cập gì sau 1 năm thí điểm xử lý nợ xấu?

28/08/2018 10:03

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) báo cáo kết quả 1 năm thực hiện thí điểm xử lý nợ xấu.

Có những bất cập gì sau 1 năm thí điểm xử lý nợ xấu? 1

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo kết quả 1 năm thực hiện thí điểm xử lý nợ xấu

Sáng nay (28/8), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14  của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (NQ 42) và Đề án cơ cấu lại các Tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 ban hành theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg.

Ông Nguyễn Văn Du, Phó Chánh Thanh tra, Giám sát ngân hàng (NHNN) nhận định: Thời gian 1 năm tuy chưa dài nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ và bộ ngành liên quan đã tạo sự chuyển biến tích cực trong xử lý nợ xấu, cơ cấu lại Tổ chức tín dụng. Năng lực tài chính của các Tổ chức tín dụng được củng cố nâng cao, cải thiện tính minh bạch, vốn điều lệ tăng nhanh qua các năm… Cụ thể, tính đến 30/6/2018 vốn điều lệ của toàn hệ thống ước đạt hơn 519 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% so với so với cuối năm 2017, tăng 6,3% so với cuối năm 2016. Vốn chủ sở hữu của toàn hệ thống ước đạt hơn 720 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cuối năm 2017, tăng 21,1% so với cuối năm 2016.

Theo ông Du, các giải pháp xử lý nợ xấu được triển khai đồng bộ cùng với các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa nợ xấu mới phát sinh đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tín dụng và giảm tỷ lệ nợ xấu của hệ thống Tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó, NQ 42 đã tạo điều kiện quan trọng góp phần xử lý nợ xấu tại các Tổ chức tín dụng, đến cuối tháng 6/2018 tỷ lệ nợ xấu so với tổng nợ là 2,09%, giảm 2,46% so với thời điểm 31/12/2016.

“Đến 30/6/2018 hệ thống Tổ chức tín dụng đã xử lý được 138,29 nghìn tỷ đồng, chiếm 50,78%, xử lý các khoản nợ đang hạch toán ngoài bảng cân đối kế toán xác định theo NQ 42 đã bán cho VAMC được thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt là 46,46 nghìn tỷ đồng, chiếm 33,59%”, ông Du cho biết.

Tuy nhiên, ông Du cũng nhấn mạnh: “Thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu còn hạn chế do chưa có thị trường mua bán nợ thật sự chuyên nghiệp dẫn đến việc mua bán nợ xấu chưa sôi động, các thương vụ lớn chưa phát sinh nhiều”.

Hàng loạt bất cập cũng đã xuất hiện khi triển khai NQ 42 như: Việc thực hiện nội dung liên quan đến hoàn trả tài sản bảo đảm là vật chứng trong vụ án hình sự sau khi đã hoàn tất các thủ tục xác minh chứng cứ quy định tại NQ 42; Vấn đề liên quan đến thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm và nghĩa vụ nộp thuế có ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục sang tên cho người mua; Công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ các Tổ chức tín dụng trong việc thu giữ tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu; Vấn đề xử lý tài sản bảo đảm là dự án bất động sản còn dở dang; Trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm thiếu chữ ký của bên thế chấp; Quyền nhận thế chấp, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là tài sản bảo đảm cho các khoản nợ mà các cá nhân, tổ chức mua lại từ VAMC….

“Cơ chế tiếp cận thông tin về tình trạng tài sản bảo đảm chưa đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tín dụng nên gặp khó khăn trong việc xác định tài sản bảo đảm nào đang tranh chấp, tài sản bảo đảm nào đang phải áp dung biện pháp khẩn cấp, dẫn đến cách hiểu về tài sản tranh chấp giữa các cơ quan tố tụng tại nhiều nơi, nhiều cấp khác nhau gây khó khăn khi áp dụng các biện pháp xử lý tài sản theo NQ 42”.

Trước tình hình trên, trong thời gian tới, NHNN kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các Bộ ngành và các đơn vị tổ chức có liên quan cần tiếp tục đảu mạnh hơn nữa quá trình phân loại; sắp xếp các doanh nghiệp trọng tâm là các doanh nghiệp nhà nước, thực hiện tái cơ cấu nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện để hệ thống Tổ chức tín dụng xử lý nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính. Mặt khác, NHNN cũng đề xuất Thủ tướng có văn bản gửi TANDTC xem xét phối hộ với VKSNDTC chỉ đạo về việc hoàn trả các tài sản bảo đảm là vật chứng của vụ án hình sự sau khi đã hoàn tất các thủ tục xác minh chứng cứ quy định tại NQ 42.

Hoàng Ngân