Có thể giảm một nửa giá vé tàu hỏa khi mua sớm

19/08/2018 11:11

Đường sắt thực hiện nhiều chương trình giảm giá vé tàu, đặc biệt khách đi xa, mua trước nhiều ngày được giảm đến 50%.

có thể giảm một nửa giá vé tàu hỏa khi mua sớm

Hành khách cá nhân, khi mua vé các mác tàu khách Thống nhất SE3/4, SE7/8, SE21/22 trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên, cự ly vận chuyển từ 1.000km được giảm giá từ 20% đến 50% giá vé

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, đang áp dụng nhiều chương trình giảm giá vé cho hành khách cá nhân, tập thể khi mua vé đi xa, trước nhiều ngày.

Cụ thể, với hành khách cá nhân, khi mua vé các mác tàu khách Thống Nhất SE3/4, SE7/8, SE21/22 trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên, cự ly vận chuyển từ 1.000km được giảm giá từ 20 - 50% giá vé. Tuy nhiên, đường sắt không áp dụng giảm giá cho loại giường nằm khoang 4 điều hòa đối với tàu SE3/4. Khi trả vé, đổi vé, mức khấu trừ từ 20 - 50% giá vé, thời gian đổi vé, trả vé trước giờ tàu chạy là 72 giờ.

Hành khách cá nhân mua vé các mác tàu khách khu đoạn SE25/26, SQN1/2/3/4, SNT1/2/3/4, NH1/2 trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên giảm từ 20 - 30% giá vé đi tàu suốt chặng. Không áp dụng giảm giá loại chỗ giường nằm khoang 4 điều hòa đối với tàu SNT1/2/3/4. Khi trả vé, đổi vé mức khấu trừ từ 20 - 30% giá vé, thời gian đổi vé, trả vé trước giờ tàu chạy là 72 giờ. Với khách đi tàu tập thể, số lượng hành khách từ 10 người trở lên giảm giá từ 6 - 12% giá vé.

Khách đoàn của các công ty du lịch tham gia chương trình kích cầu du lịch trong năm 2018 với các Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam được giảm từ 15 - 40% giá vé và giảm thêm 10% khi mua vé trước 30 ngày với tập thể kích cầu mua vé đi tàu từ 10 người trở lên.

Đơn vị này cũng giảm 90% giá vé loại chỗ ghế ngồi hoặc giường nằm khoang 6 cho từ 1 đến 3 hướng dẫn viên du lịch theo số lượng đoàn khách từ 20 người trở lên.

Kỳ Nam