7 doanh nghiệp Nhà nước nào có doanh thu, lợi nhuận 2018 cao nhất?

07/11/2019 17:37

Bộ Tài chính hôm nay đã công bố top 7 doanh nghiệp nhà nước có doanh thu và lợi nhuận năm 2018 cao nhất.

7 doanh nghiệp nhà nước nào có doanh thu, lợi nhuận 2018 cao nhất?
EVN đứng đầu khối doanh nghiệp nhà nước về doanh thu năm 2018. Ảnh minh họa

Cụ thể, đứng thứ nhất về doanh thu là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với doanh thu 285.521 tỷ đồng (chiếm 38,39% tổng doanh thu, tăng 7,9% so với năm 2017).

Thứ hai là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) với doanh thu 92.915 tỷ đồng (chiếm 12,49% tổng doanh thu, tăng 37,5% so với năm 2017).

Thứ ba là Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) với 73.593 tỷ đồng (chiếm 9,9% tổng doanh thu, tăng 42,57% so với năm 2017). Doanh thu 2018 của PVN tăng mạnh do Công ty mẹ - PVN ghi nhận doanh thu chi nhánh bao tiêu sản phẩm lọc hóa dầu của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (PVNDB) là 18.505 tỷ đồng.

Tiếp đến 4 doanh nghiệp còn lại là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 20.804 tỷ đồng (chiếm 2,8% tổng doanh thu, tăng 26,62% so với năm 2017); Tập đoàn Viễn thông Quân đội (nay là Tập đoàn Công nghệ - Viễn thông Quận đội) là 94.517,9 tỷ đồng (chiếm 12,71% tổng doanh thu nhưng chỉ đạt 37,58% so với năm 2017); Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là 45.702 tỷ đồng (chiếm 6,1% tổng doanh thu nhưng chỉ đạt 96,15% so với năm 2017) và Tổng công ty Viễn thông MobiFone là 36.926 tỷ đồng (chiếm 4,96% tổng doanh thu nhưng chỉ đạt 92,06% so với năm 2017).

Về lợi nhuận sau thuế, Bộ Tài chính thông tin, doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất là Tập đoàn Viễn thông Quân đội 29.943 tỷ đồng.

Thứ hai về lợi nhuận là Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) là 28.050 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn viễn thông Quân đội chỉ đạt 86,2% so với năm 2017 và lợi nhuận Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam chỉ đạt 91,78% so với năm 2017.

Bộ Tài chính giải thích, lợi nhuận của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giảm chủ yếu do giảm cổ tức, lợi nhuận được chia từ các đơn vị thành viên (giảm 3.024 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017) và trích lập dự phòng tổn thất khoản đầu tư tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn 2.875 tỷ đồng.

Tập đoàn viễn thông Quân đội là đơn vị đứng số 1 trên 1.000 doanh nghiệp có số nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất cả nước, theo số liệu công bố của Tổng cục Thuế.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, năm 2018, Tập đoàn Viễn thông Quân đội có số nộp ngân sách cao nhất trong số 143 doanh nghiệp nhà nước với 32.348,5 tỷ đồng.

Đứng thứ hai là Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam 20.842 tỷ đồng.

Thứ ba Tập đoàn Điện lực Việt Nam 11.361,8 tỷ đồng. Tiếp đến là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là 9.585,6 tỷ đồng, …

Được biết, tổng doanh thu của 143 doanh nghiệp nhà nước là 743.706 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận sau thuế là 87.843 tỷ đồng; Tổng số nộp ngân sách là 105.313 tỷ đồng.

Trong số 143 doanh nghiệp nhà nước này có 134 đơn vị kinh doanh có lãi; 9 đơn vị kinh doanh lỗ.

C.Sơn