Công bố danh mục thuốc mua sắm tập trung trước 30/6

20/04/2016 21:56

Bộ Y tế phải công bố danh mục thuốc mua sắm tập trung cấp quốc gia và cấp địa phương.

công bố danh mục thuốc mua sắm tập trung trước 30/6

Bộ Y tế phải công bố danh mục thuốc mua sắm tập trung trước 30/6. Ảnh minh hoạ

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Y tế công bố danh mục thuốc mua sắm tập trung (bao gồm danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia và danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương).

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố danh mục mua sắm tập trung của Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương mình.

Thời gian công bố là trước ngày 30/6.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu Kho bạc nhà nước các cấp thực hiện kiểm soát chi đối với mua sắm tập trung từ nguồn ngân sách nhà nước; không thanh toán các khoản kinh phí mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung nhưng không thực hiện mua sắm tập trung hoặc hợp đồng mua sắm tài sản không phù hợp với thỏa thuận khung và quy định của pháp luật.

C.Sơn