Công bố DS cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe

07/08/2014 13:21

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có chỉ đạo, yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm ...

Trên cơ sở đề nghị của Bộ GTVT về tăng cường kiểm tra, giám sát khám sức khỏe đối với người lái xe kinh doanh vận tải, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có chỉ đạo, yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các đơn vị tổ chức khám sức khỏe cho lái xe không thực hiện theo các quy định hiện hành.
 

Công bố DS cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe 1

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định hiện hành liên quan đến khám sức khỏe và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho lái xe; sớm công bố danh sách các cơ sở y tế trên toàn quốc đủ điều kiện khám sức khỏe cho lái xe theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế để thống nhất thực hiện. Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT thực hiện nhiệm vụ rà soát, xây dựng bổ sung, sửa đổi các quy định liên quan đến việc kiểm tra sức khỏe cho lái xe tham gia kinh doanh vận tải thuộc lĩnh vực phụ trách.

Bình Minh