Công dân có nghĩa vụ gì trong phòng, chống tác hại thuốc lá?

09/08/2016 16:27

Công dân có quyền và nghĩa vụ gì trong phòng, chống tác hại của thuốc lá?

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Công dân có nghĩa vụ gì trong phòng, chống tác hại thuốc lá?

Hỏi:

Công dân có quyền và nghĩa vụ gì trong phòng, chống tác hại của thuốc lá?

Trần Thị Minh Phương (Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời:

Điều 7 Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá: Được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá; Yêu cầu người hút thuốc lá không hút thuốc tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá; Vận động, tuyên truyền người khác không sử dụng thuốc lá, cai nghiện thuốc lá; Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá; Phản ánh hoặc tố cáo cơ quan, người có thẩm quyền không xử lý hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá.

Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ y dược và TTBHYT, Cục Y tế GTVT

Ths. BS. Nguyễn Thị Minh Thu