Công đoàn Sở GTVT TPHCM biểu dương gương người tốt, việc tốt

12/07/2015 06:13

“Tháng công nhân” năm 2015, Công đoàn Sở khen thưởng 27 tập thể và 74 cá nhân có thành tích xuất sắc...

Công đoàn Sở GTVT TPHCM biểu dương gương người tốt, việc tốt 1
Công đoàn Sở GTVT tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Công đoàn Sở GTVT TPHCM vừa tổ chức hội nghị “Tháng công nhân lần 7” và tuyên dương thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và gương "Người tốt, việc tốt".

Trong 6 tháng đầu năm các cấp công đoàn đã phối hợp cùng với chính quyền, tham gia cùng cấp tổ chức rất nhiều đợt biểu dương khen thưởng và có nhiều tập thể cá nhân được biểu dương, nhân rộng đề xuất khen thưởng. Công đoàn Sở tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn 2010-2014 và phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2015 đã tuyên dương 27 tập thể, 83 cá nhân.

Tại hội nghị tổng kết “Tháng công nhân” năm 2015, Công đoàn Sở tiếp tục tuyên dương, khen thưởng 27 tập thể và 74 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động, các phong trào thi đua gắn với việc tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt trong đó có 21 cá nhân là những gương luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, xung phong nhận những công việc khó và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Phát biểu tại hội nghị bà Vũ Thị Ngoãn, Chủ tịch Công đoàn Sở GTVT TPHCM cho biết: "Từ những hoạt động thiết thực, cụ thể, hiệu quả của Tháng công nhân đã thực sự lan tỏa, có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động thi đua nổi bật là công tác chăm lo về vật chất và tinh thần cho người lao động. Đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tập hợp, vận động người lao động góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng đơn vị vững mạnh, phát triển".