Công đoàn Tổng cục Đường bộ tham gia kiểm soát tải trọng phương tiện

11/03/2016 17:15

Công đoàn Tổng cục Đường bộ VN tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn như kiểm soát tải trọng phương tiện.

công đoàn tổng cục Đường bộ tham gia kiểm soát tải trọng phương tiện

Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt đề nghị các cấp công đoàn Tổng cục Đường bộ VN đổi mới phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu thực tiễn

 Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

 Tại hội nghị, ông Phan Thanh Uy, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Đường bộ VN cho biết, nửa nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn Tổng cục đã chủ động tích cực tham gia công tác sắp xếp, đổi mới mô hình tổ chức của Tổng cục; Chủ động phối hợp với cơ quản lý đồng cấp cố gắng tạo việc làm và thực hiện tốt nhất chế độ chính sách đối với người lao động, đời sống người lao động ngày càng  được cải thiện. Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, thông qua đó giúp người lao động hiểu rõ những khó khăn, thách thức, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ năng nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm, hiểu biết pháp luật, chế độ chính sách để tự giác thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVCLĐ, phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở “4 xin, 4 luôn”, tạo dựng hình ảnh đẹp của CNVCLĐ.

công đoàn tổng cục Đường bộ tham gia kiểm soát tải trọng phương tiện

Hội nghị thống nhất cao sẽ đổi mới, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn Tổng cục trong thời gian tới

 Biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn Tổng cục nhưng Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt cho rằng, tổ chức công đoàn tại nhiều doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng, là cầu nối với Tổng cục. Vì vậy, phải có giải pháp đổi mới cụ thể để nâng cao vai trò của lãnh đạo của tổ chức công đoàn; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn thông qua tập huấn, đào tạo kỹ năng… để Chủ tịch Công đoàn thực sự là thủ lĩnh của người lao động. “Cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của Tổng cục Đường bộ trong công tác kiểm soát chặt tải trọng phương tiện, trong đó có sự đóng góp tích cực của người lao động”, ông Việt nhấn mạnh.

Đóng góp ý kiến về phương hướng nửa nhiệm còn lại, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện cho rằng, công đoàn cần tham gia vào việc xóa bỏ cách sửa chữa “vá lồi” đường, sao cho vừa đảm bảo mỹ thuật vừa đảm bảo êm thuận; Quyết liệt kiểm soát tải trọng; Rà soát, kẻ vạch đường cảnh báo, gờ giảm tốc… để đảm bảo ATGT. “Đoàn viên công đoàn chính là nguồn lực, vì vậy phải nâng cao tay nghề cho người lao động, đầu tư thiết bị để phát triển bền vững. Đồng thời phát huy phong trào 4 xin, 4 luôn, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt”, ông Huyện nói.

Còn theo Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Đường bộ VN Nguyễn Việt Hưng, công đoàn sẽ tham gia thực hiện bằng được cải cách hành chính, đặc biệt sẽ phát huy phong trào 4 xin, 4 luôn và thêm tiêu chí  “luôn đúng giờ”; Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công đoàn, đi vào kỹ năng, thực chất; Kiện toàn lại đội ngũ cán bộ chuyên trách…

TT