Công khai giá nhà đất giao dịch theo định kỳ

05/09/2014 10:46

Theo dự thảo Thông tư về Hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng, sẽ thí điểm xây dựng cơ sở dữ liệu về giá...

TIN LIÊN QUAN

công khai giá nhà đất giao dịch theo định kỳ

Các thông tin dữ liệu sẽ được công bố trên website của Sở Xây dựng, website của UBND thành phố và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Sở Xây dựng sẽ chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu giá và số lượng giao dịch BĐS; với sự phối hợp của Sở TN&MT, Sở Tư pháp, Cục Thuế…

Hải Quỳnh