Công khai toàn bộ các dự án sử dụng tiền Quỹ Bảo trì ĐB

04/04/2014 14:58

Đặc biệt sát sao vấn đề chi tiền dân sao cho thật hiệu quả, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trì đường bộ - Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu toàn bộ các dự án sử dụng tiền Quỹ phải được công khai trên báo chí.