WHO công bố 4 loại thuốc tiềm năng điều trị Covid-19

Thông thường để chế tạo ra một loại thuốc mới phải mất nhiều năm. Nhưng trước đại dịch Covid-19, các nhà khoa học phải gấp rút tái sử dụng một số loại thuốc hiện có để nhanh chóng sản xuất ra loại ...