Công ty cổ phần Đầu tư QL91 Cần Thơ-An Giang thông báo

28/12/2016 10:19

Công ty cổ phần Đầu tư QL91 Cần Thơ - An Giang thông báo thu phí tại Trạm thu phí Km50+050 QL91.

Công ty cổ phần Đầu tư QL91 Cần Thơ - An Giang (Địa chỉ: Số 315, đường Võ Nguyên Giáp, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) là chủ đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL 91 đoạn Km14+000 - Km50+889 theo hình thức Hợp đồng BOT.

Căn cứ Quyết định số 4168/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thu phí tại Trạm thu phí Km50+050 (trạm T2) QL91 để hoàn vốn cho Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL91 đoạn Km14+000 - Km50+889 theo hình thức Hợp đồng BOT.

Nay, Công ty cổ phần Đầu tư QL91 Cần Thơ - An Giang thông báo thu phí tại Trạm thu phí Km50+050 QL91 như sau:

1. Thời gian bắt đầu thu phí: Kể từ 0 giờ 0 phút ngày 31 tháng 12 năm 2016.

2. Địa điểm: Km50+050 QL91, khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

3. Phương thức thu phí và mức thu phí: Thực hiện theo Thông tư số 150/2015/TT-BTC ngày 1/10/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ trạm thu phí tại Km16+905 và trạm thu phí tại Km50+050 QL91, TP Cần Thơ.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

 

Xem thêm video:

3.1 Phương thức thu:

a) Đối với phương tiện sử dụng vé lượt

Trường hợp phương tiện đi qua 1 trạm (T1 hoặc T2), người điều khiển phương tiện nộp phí tại trạm đó. Trường hợp phương tiện qua 2 trạm (T1 và T2), người điều khiển phương tiện nộp phí tại trạm đến đầu tiên và không phải nộp khi qua trạm thứ 2, cụ thể như sau:

- Đối với phương tiện lưu thông hướng từ Cần Thơ đến An Giang

Trường hợp phương tiện đi hết tuyến (qua cả trạm T1 và trạm T2): Đến trạm T1, người điều khiển phương tiện nộp phí. Nhân viên thu phí thực hiện thu phí và phát cho người điều khiển phương tiện Liên 2 và Liên 3 (liên báo soát). Đến trạm T2, người điều khiển phương tiện nộp Liên 2, Liên 3 cho nhân viên thu phí và không phải nộp phí khi qua trạm. Nhân viên thu phí giữ lại Liên 3 và trả Liên 2 cho người điều khiển phương tiện.

Trường hợp phương tiện không đi hết tuyến: Xe qua trạm T1: Đến trạm T1, người điều khiển phương tiện nộp phí. Nhân viên thu phí thực hiện thu phí và phát cho người điều khiển phương tiện Liên 2 và Liên 3; Xe chỉ qua trạm T2 (không qua trạm T1): Đến trạm T2, người điều khiển phương tiện nộp phí. Nhân viên thu phí thực hiện thu phí và phát cho người điều khiển phương tiện Liên 2.

- Xe lưu thông hướng An Giang đến Cần Thơ

Trường hợp phương tiện đi hết tuyến (qua cả trạm T2 và trạm T1): Đến trạm T2, người điều khiển phương tiện nộp phí. Nhân viên thu phí thực hiện thu phí và phát cho người điều khiển phương tiện Liên 2 và Liên 3. Đến trạm T1, người điều khiển phương tiện nộp Liên 2, Liên 3 cho nhân viên thu phí và không phải nộp phí khi qua trạm. Nhân viên thu phí giữ lại Liên 3 và trả Liên 2 cho người điều khiển phương tiện.

Trường hợp phương tiện không đi hết tuyến: Xe qua trạm T2: Đến trạm T2, người điều khiển phương tiện nộp phí. Nhân viên thu phí thực hiện thu phí và phát cho người điều khiển phương tiện Liên 2 và Liên 3; Xe chỉ qua trạm T1 (không qua trạm T2): Đến trạm T1, người điều khiển phương tiện nộp phí. Nhân viên thu phí thực hiện thu phí và phát cho người điều khiển phương tiện Liên 2.

b) Liên 3 có chứa thông tin kiểm soát (mã vạch), gắn liền với Liên 1 và Liên 2.

Liên 3 chỉ được sử dụng cho đúng phương tiện đã mua phí qua trạm trước; không sử dụng cho phương tiện khác. Liên 3 có giá trị trong vòng 24 giờ kể từ khi người điều khiển phương tiện được phát, không có giá trị qua trạm chiều ngược lại.

Ví dụ, xe của ông A đi từ Cần Thơ đến An Giang. Đến Trạm T1, ông A nộp phí Trạm T1, nhận Liên 2 và Liên 3. Ông A qua Trạm T2 (qua ngày hoặc qua trong thời gian 24 giờ, kể từ khi qua trạm T1) nộp Liên 2, Liên 3 cho nhân viên thu phí và không phải nộp phí khi qua trạm. Nhân viên thu phí giữ lại Liên 3 và trả Liên 2 cho ông A. Ông A không được sử dụng Liên 3 qua Trạm T1 ở chiều ngược lại (từ An Giang đến Cần Thơ).

c) Đối với phương tiện sử dụng vé tháng, vé quý: Chủ phương tiện mua vé tháng, vé quý của trạm T1 hoặc trạm T2 được sử dụng qua cả 02 trạm.

3.2. Mức thu phí:

Ghi chú:

Tải trọng của từng loại phương tiện áp dụng mệnh giá trên là tải trọng theo thiết kế (trọng tải hàng hóa), căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với việc áp dụng mức thu phí đối với xe chở hàng bằng container (bao gồm cả đầu kéo moóc chuyên dùng): Áp dụng mức thu theo trọng lượng toàn bộ của xe, không phân biệt có chở hàng hay không chở hàng.

Xem thêm video:

P.V