Chiều nay (28/1), Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT (Tổng công ty Vận tải Hà Nội - Transerco) đã  tiến hành phun khử trùng phương tiện, nhà chờ nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng.
Chiều nay (28/1), Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT (Tổng công ty Vận tải Hà Nội - Transerco) đã tiến hành phun khử trùng phương tiện, nhà chờ nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng.
Thanh Bình