Nhân viên của hãng Hàng không cũng được trang bị găng tay, khẩu trang, tấm chắn giọt bắn.
Nhân viên của hãng Hàng không cũng được trang bị găng tay, khẩu trang, tấm chắn giọt bắn.
Thanh Bình