CSGT có được thu tiền phạt tại chỗ?

08/04/2021 06:30

Việc phạt không lập biên bản áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 với tổ chức...

CSGT có được thu tiền phạt tại chỗ? 1

CSGT lập biên bản lái xe vi phạm (Ảnh minh họa)

Hỏi:

Tôi điều khiển xe máy vi phạm lỗi chở người ngồi trên xe sử dụng ô và bị CSGT xử phạt số tiền là 150.000 đồng, thu trực tiếp ngoài đường. Xin hỏi, CSGT có được thu tiền phạt tại chỗ không?

Lê Hoài An (Hoài Đức, Hà Nội)

Trả lời:

Theo quy định, việc xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, địa chỉ của cá nhân vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm; địa điểm xảy ra vi phạm; chứng cứ và tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định xử phạt. Trường hợp phạt tiền thì trong quyết định phải ghi rõ mức tiền phạt.

Như vậy, trường hợp của bạn bị xử phạt như trên là hoàn toàn đúng theo quy định (hành vi vi phạm giao thông của cá nhân thì mức phạt tiền tối đa mà CSGT được thu tại chỗ là 250.000 đồng).

Thiếu tá Nguyễn Việt Anh (Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội)