Thứ Bảy, 29/02/2020 20:15:28 Hotline: 0901 514 799

Cử tri đề nghị kéo dài thời gian bảo hành công trình, Bộ GTVT nói gì?

14/03/2019 14:06

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi đến sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Keyword đầu tiên có dấu
Bộ GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, ban QLDA căn cứ vào yêu cầu cụ thể đối với từng công trình, điều kiện thời tiết của khu vực xây dựng để đưa yêu cầu về thời gian bảo hành phù hợp - Ảnh minh họa

Bộ GTVT nhận được Văn bản số 09 ngày 10/1/2019 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, trong đó có kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang với nội dung: “Cử tri có ý kiến đề nghị kéo dài thêm thời gian bảo hành các công trình và xử lý nghiêm các chủ đầu tư xây dựng các công trình kém chất lượng, để nâng cao chất lượng các công trình do Trung ương đầu tư”.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ GTVT cho biết, theo quy định tại Nghị định 46 ngày 12/5/2015 của Chính phủ: “Nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc bảo hành đối với phần công việc do mình thực hiện”.

Theo đó, thời gian tối thiểu nhà thầu phải bảo hành các công trình xây dựng, hạng mục công trình cấp đặc biệt và cấp I, không ít hơn 24 tháng; đối với các công trình, hạng mục công trình cấp còn lại, không ít hơn 12 tháng.

“Bộ GTVT nhất trí cao với ý kiến của cử tri về việc xem xét kéo dài thêm thời gian bảo hành các công trình. Bộ GTVT đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, ban QLDA căn cứ vào yêu cầu cụ thể đối với từng công trình, điều kiện thời tiết của khu vực xây dựng,... để đưa yêu cầu về thời gian bảo hành phù hợp bằng các điều khoản của hồ sơ mời thầu và hợp đồng thi công xây dựng”, Bộ GTVT cho biết.

Về vấn đề xử lý nghiêm các chủ đầu tư xây dựng các công trình kém chất lượng, để nâng cao chất lượng các công trình, Bộ GTVT cho biết, đối với các công trình giao thông có xuất hiện khiếm khuyết hoặc hư hỏng ảnh hưởng đến chất lượng khai thác, an toàn và tuổi thọ công trình…, Bộ GTVT đã yêu cầu chủ đầu tư, Ban QLDA, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân để sửa chữa, khắc phục kịp thời và thực hiện trách nhiệm bảo hành. Đồng thời xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan theo qui định của pháp luật.

Thời gian tới, Bộ GTVT sẽ tiếp tục rà soát, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, quản lý thi công xây dựng, bảo hành công trình cũng như công tác bảo trì các công trình, dự án đã đưa vào khai thác sử dụng để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, khiếm khuyết nếu có nhằm đảm bảo chất lượng thi công xây dựng, nâng cao chất lượng sử dụng công trình, đảm bảo an toàn, êm thuận cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đình Quang