Cử tri hoan nghênh Bộ GTVT đã quyết liệt xử lý các vấn đề nóng

20/05/2014 11:15

Cử tri và nhân dân hoan nghênh Bộ GTVT thời gian qua quyết liệt chỉ đạo xây dựng các công trình trọng điểm đảm bảo tiến độ; sửa chữa cầu yếu, làm mới cầu treo; xử lý kiên quyết xe quá tải...