Cục ĐSVN tuyển học viên các khóa đào tạo nâng cao về đường sắt

21/07/2017 14:35

Cục Đường sắt VN tuyển sinh các khóa đào tạo nâng cao lĩnh vực đường sắt thuộc Dự án DEEP do KOICA tài trợ.

Cục ĐSVN tuyển học viên các khóa đào tạo nâng cao về đường sắt 1

Hội thảo nâng cao năng lực đường sắt thuộc Dự án DEEP

Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, đang tuyển học viên tham gia 2 khóa đào tạo thuộc Dự án đối tác trao đổi kinh nghiệm phát triển lĩnh vực giao thông vận tải sử dụng ODA không hoàn lại Hàn Quốc (DEEP). Mục tiêu đào tạo là nhằm hỗ trợ nâng cao trình độ cho các chuyên gia trong lĩnh vực đường sắt về công nghệ và kinh nghiệm phát triển đường sắt của Hàn Quốc thông qua các chương trình phát triển nguồn nhân lực. 

Thứ nhất là khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về lĩnh vực đường sắt tại Việt Nam. Chương trình đào tạo gồm: Chính sách giao thông (khóa 2); Thiết kế (khóa 3).

Hình thức đào tạo ngắn hạn tại Việt Nam; Thời gian dự kiến học: Từ ngày 4/9/2017 đến ngày 17/11/2017 (10 tuần).

Thứ hai là khóa đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ tại Hàn Quốc. Các lĩnh vực đào tạo chuyên ngành, gồm: Đường sắt, công trình, điện, thông tin - tín hiệu, đầu máy - toa xe, chính sách về giao thông và môi trường.

Khóa đào tạo diễn ra tại Hàn Quốc; Thời gian dự kiến nhập học: Tháng 3/2018.

Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển cả hai khóa đào tạo trên: ngày 25/7/2017

Thông tin chi tiết về điều kiện, chỉ tiêu, đối tượng, hồ sơ… xem tại đây:

Thanh Thúy