Cục Đường sắt phải bắt đầu từ đổi mới tư duy quản lý

08/01/2019 13:43

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Cục Đường sắt đổi mới tư duy quản lý để giải quyết những thách thức của ngành...

cục Đường sắt phải bắt đầu từ đổi mới tư duy quản lý

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đề nghị Cục Đường sắt VN đổi mới tư duy quản lý, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Cục Đường sắt VN diễn ra sáng nay (8/1), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, Cục Đường sắt VN đã có nhiều nỗ lực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2018, nhất là trong xây dựng, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo ATGT.

Thứ trưởng cũng chỉ rõ những khó khăn mà công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực đường sắt sẽ phải giải quyết trong thời gian tới. "Phải phân định rõ vai trò của các chủ thể, nhất là vai của Cục Đường sắt VN, doanh nghiệp trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư. Cần có cơ chế phù hợp để Tổng công ty Đường sắt VN (doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt) đầu tư tăng thêm để thu hút nguồn lực đầu tư ngoài Nhà nước. Nguồn nhân lực quản lý lĩnh vực đường sắt còn hạn chế. Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực đường sắt rất thiếu và lạc hậu, cần được rà soát, xây dựng lại  phù hợp với tình hình mới", Thứ trưởng Đông nói.

Để nâng cao vai trò, hiệu quả quản lý của Cục Đường sắt VN, Thứ trưởng Đông cũng cho rằng, phải bắt đầu từ đổi mới tư duy quản lý. Không phải cứ quản lý trực tiếp hạ tầng mới là quản lý, đó là tư duy quản trị. "Cục Đường sắt VN phải xây dựng được các hệ thống quản lý từ cơ sở hạ tầng đến ATGT… làm cơ sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành. Trong đó, xác định rõ tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt thuộc ai quản lý, sử dụng, khai thác để xây dựng kế hoạch, thẩm định công tác duy tu, bảo trì, các dự án… hàng năm chính xác, hiệu quả. Đặc biệt, trong công tác đảm bảo ATGT đường sắt, cần tích cực phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan để thực hiện mục tiêu cao nhất là đến năm 2025 xóa bỏ lối đi tự mở và kiểm soát an toàn đường ngang", Thứ trưởng Đông nói thêm.

cục Đường sắt phải bắt đầu từ đổi mới tư duy quản lý

Cục trưởng Cục Đường sắt VN Vũ Quang Khôi trao danh hiệu tiên tiến xuất sắc năm 2018 cho 2 tập thể

Trước đó, tại hội nghị Cục trưởng Cục Đường sắt VN Vũ Quang Khôi cho biết, năm 2018 các nhiệm vụ của đơn vị đều đạt chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Trong đó, Cục Đường sắt VN hoàn thành 100% chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đường sắt có trọng tâm, trọng điểm. Công tác đảm bảo ATGT đường sắt có chuyển biến rõ rệt, TNGT đường sắt giảm sâu ở cả ba tiêu chí. Công tác quản lý Nhà nước về kết cấu hạ tầng đường sắt thực tiến đúng tiến độ, góp phần giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Trong công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 1.463 hành vi vi phạm, tăng 40% số hành vi vi phạm so với năm 2017.

Về nhiệm vụ năm 2019, Cục trưởng Vũ Quang Khôi cho biết sẽ đẩy mạnh ứng dụng KHCN; Hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu về kết cấu hạ tầng đường sắt và các cơ sở dữ liệu khác, làm cơ sở thông tin để triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước hiệu quả, đảm bảo tiến độ.

Nhân dịp này, Cục Đường sắt VN tặng danh hiệu tiên tiến xuất sắc cho 2 tập thể; 8 tập thể và 81 cá nhân đạt lao động tiên tiến, 14 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Thanh Thúy