Cục Đường thủy nội địa tuyên truyền pháp luật ATGT cho 20 tỉnh phía Nam

21/11/2019 12:56

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật giao thông đường thủy nội địa cho 20 tỉnh, thành phía Nam.

Cục Đường thủy nội địa tuyên truyền pháp luật ATGT cho 20 tỉnh phía Nam 1
Quang cảnh hội nghị

Sáng 21/11, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Bộ GTVT tổ chức Hội nghị tuyên tuyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật giao thông đường thủy nội địa năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, các Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực, các Cảng vụ Đường thủy nội địa địa phương, đại diện 20 Sở GTVT (Thanh Hóa trở vào khu vực phía Nam), các công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa, các cơ sở đào tạo phương tiện thủy nội địa, Hội vận tải thủy nội địa Việt Nam, doanh nghiệp cảng bến,...

Hội nghị tập trung phổ biến các văn bản như: Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định, quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa; Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa; Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 5/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước; Thông tư số 01/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa (thay thế Thông tư số 17/2013/TT-BGTVT ngày 5/8/2013); Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT ngày 6/9/2019 quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa; Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT ngày 6/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa; thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/2019 quy định đảm nhiệm chức danh thuyền viên trên phương tiện, phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa; Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 quy định thi, cấp, đổi lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên mộn, CCCM thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.

Cục Đường thủy nội địa tuyên truyền pháp luật ATGT cho 20 tỉnh phía Nam 2
Ông Phan Văn Duy, Phó Cục Trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Theo ông Phan Văn Duy, Phó Cục Trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giáo dục pháp luật là công tác quan trọng có ý nghĩa quyết định đến kết quả triển khai thực hiện pháp luật giao thông vận tải đường thủy địa, từ đó nâng cao hiệu qủa quản lý nhà nước chuyên ngành giao thông vận tải đường thủy nội địa. Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác này, hằng năm, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam định kỳ tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tập huấn văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trên phạm vi cả nước.

"Tôi đề nghị các đồng chí có mặt tại hội nghị tham gia đóng góp ý kiến đối với các nội dung các văn bản quy phạm pháp luật. Và hi vọng rằng sau Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tập huấn ngày hôm nay, sự nhận thức cũng như triển khai thực hiện các quy định pháp luật giao thông đường thủy nội địa sẽ đạt được hiệu quả vượt bậc, góp phần đưa hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa phát triển an toàn, bền vững", ông Phan Văn Duy nhấn mạnh.

Lê An