Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo thi tuyển công chức

28/09/2016 10:31

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo thi tuyển công chức, hạn nộp hồ sơ từ ngày 29/9/2016 đến hết ngày 28/10/2016.

 1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức Cục Đường thủy nội địa Việt Nam năm 2016:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức Cục Đường thủy nội địa Việt Nam năm 2016:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

2. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển theo từng ngạch công chức

Số lượng: Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 29 công chức gồm: 28 công chức ngạch chuyên viên; 01 công chức ngạch cán sự.

- Mô tả chi tiết vị trí việc làm và yêu cầu, điều kiện các vị trí dự tuyển tại Phụ lục 1.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

a) Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 2).

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (xác nhận của cơ quan đơn vị đang công tác; xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú đối với các trường hợp khác).

c) Bản sao giấy khai sinh.

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt (các yêu cầu, điều kiện đối với từng vị trí dự tuyển tại Phụ lục 1).

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

g) Hai ảnh cỡ 4x6cm chụp trong thời hạn 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Các thành phần hồ sơ được sắp xếp theo thứ tự kể trên và bỏ vào một bì đựng riêng (bì hồ sơ) có kích thước 250mm x 340mm x 5mm.

(Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ tiếp nhận những hồ sơ có đầy đủ thành phần nêu trên)

4. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 30 ngày, bắt đầu từ ngày 29/9/2016 đến hết ngày 28/10/2016.

Thời gian làm việc trong ngày: Sáng từ 08giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13giờ đến 17 giờ.

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và số điện thoại liên hệ

Tiếp nhận hồ sơ tại phòng Tổ chức cán bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, số 4 Tôn Thất Thuyết - quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội, Điện thoại liên hệ: 04.39421893

5. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

- Thời gian: 02 ngày, ngày 31/12/2016 và ngày 01/01/2017.

- Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, số 54 Triều khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

6. Môn thi, hình thức thi và thời gian làm bài của thí sinh

6.1. Môn thi

a) Môn kiến thức chung: Về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ, tin học thì môn thi nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ, tin học.

c) Môn ngoại ngữ: Thi tiếng Anh.

d) Môn tin học: Tin học văn phòng.

6.2. Hình thức thi và thời gian làm bài của thí sinh

- Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài, ngạch chuyên viên thời gian thi 180 phút, ngạch cán sự thời gian thi 120 phút.

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài, ngạch chuyên viên thời gian thi 180 phút, ngạch cán sự thời gian thi 120 phút. Thi trắc nghiệm 01 bài, ngạch chuyên viên thời gian thi 45 phút, ngạch cán sự thời gian thi 30 phút.

- Môn ngoại ngữ: Thi viết 01 bài, ngạch chuyên viên thời gian thi 90 phút, ngạch cán sự thời gian thi 60 phút.

- Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm 01 bài, ngạch chuyên viên thời gian thi 45 phút, ngạch cán sự thời gian thi 30 phút.

7. Điều kiện miễn thi một số môn

a) Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

b) Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là tin học và có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

(Thí sinh nộp bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập cùng hồ sơ dự thi để làm căn cứ xét miễn thi)

8. Cách tính điểm

a) Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

b) Điểm các môn thi được tính như sau:

- Môn kiến thức chung: Tính hệ số 1;

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;

- Môn ngoại ngữ, môn tin học văn phòng: Tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.

c) Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành (theo cách tính nêu trên) cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

 9. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có đủ các bài thi của các môn thi;

- Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Hội đồng thi quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi này không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

10. Lệ phí thi tuyển

Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 thì mức thu phí dự thi tuyển phụ thuộc vào số lượng thí sinh đủ tiêu chuẩn và được Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo dự thi. Vì vậy, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam sẽ thông báo mức thu lệ phí thi tuyển sau khi phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi.

Các thí sinh đủ điều kiện dự thi xem thông báo và nộp lệ phí thi tại địa điểm tổ chức thi tuyển.

Phụ lục đính kèm:

phu luc.docx

24.92k

P.V