Cục Hàng hải nói gì đề xuất điều chỉnh quy hoạch ICD Lạng Sơn lên 22,8ha?

17/05/2022 15:55

Cục Hàng Hải VN vừa có văn bản gửi Bộ GTVT tham gia ý kiến về việc đề nghị điều chỉnh quy hoạch cảng cạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Văn bản do quyền Cục trưởng Cục Hàng hải VN Nguyễn Đình Việt ký nêu rõ: Theo Quyết định số 2072/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, các cảng cạn trên Hành lang kinh tế Hà Nội - Lạng Sơn được quy hoạch giai đoạn đến năm 2020 có quy mô 30-40 ha năng lực thông qua 100.000 - 270.000 Teu/năm.

cục hàng hải nói gì đề xuất điều chỉnh quy hoạch icd lạng sơn lên 22,8ha?

Theo quy hoạch được phê duyệt, các cảng cạn trên Hành lang kinh tế Hà Nội - Lạng Sơn có quy mô 30-40 ha giai đoạn năm 2020. Ảnh minh họa

Định hướng đến năm 2030, tổng quy mô sẽ là 60 - 70 ha năng lực thông qua 400.000 - 720.000 Teu/năm.

Quyết định số 1201/2018 của Bộ GTVT phê duyệt về quy hoạch chi tiết hệ thống cảng cạn Việt Nam, các cảng cạn thuộc Hành lang kinh tế Hà Nội – Lạng Sơn được quy hoạch có 6 cảng, bao gồm: Cảng cạn Tiên Sơn, Cảng cạn Quế Võ, Cảng cạn Yên Phong, Cảng cạn Lạng Sơn, Cảng cạn Đồng Sơn và Cảng cạn Kép.

Trong đó, cảng cạn Lạng Sơn có quy mô 5-7 ha trong quy hoạch giai đoạn 2020 và 7-10 ha giai đoạn từ 2030.

Tổng quy mô của Hành lang kinh tế Hà Nội - Lạng Sơn trong Quyết định này là 30-57 ha trong quy hoạch giai đoạn 2020-2025 và 59-73 ha trong giai đoạn từ năm 2030.

Từ đây, lãnh đạo Cục Hàng hải VN cho rằng: Việc UBND tỉnh Lạng Sơn đề xuất quy mô cảng cạn trên địa bàn xã Yên Trạch (Cao Lộ, Lạng Sơn) thuộc Hành lang kinh tế Hà Nội - Lạng Sơn khoảng 22,8 ha sẽ dẫn tới tổng quy mô cảng cạn trên Hành lang vượt quá quy mô quy hoạch được phê duyệt.

Mặc dù vậy, ông Nguyễn Đình Việt cũng cho biết Cục Hàng hải VN đang triển khai lập quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2022.

Khi đó, Cục sẽ có trách nhiệm trong việc phối hợp với các địa phương, trong đó có các Sở, ngành của tỉnh Lạng Sơn và tư vấn để lập quy hoạch điều tra, thu thập, tổng hợp dữ liệu có liên quan để đánh giá tổng thể, toàn diện về nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cảng cạn trong mối quan hệ giữa các khu vực, tỉnh, thành phố và các vùng trên toàn quốc, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Căn cứ vào quy hoạch được phê duyệt, các doanh nghiệp sẽ tham gia đầu tư, phát triển cảng cạn theo quy định.

Trước đó, theo thông tin của Báo Giao thông, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản đề nghị Cục Hàng hải VN xem xét, cập nhật bổ sung cảng cạn Lạng Sơn vào Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng cạn Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 1201 về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đồng thời hướng dẫn triển khai các thủ tục tiếp theo sau khi phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết Cảng cạn Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 hiện nay tỉnh Lạng Sơn đang triển khai lập.

Tỉnh này cũng đề nghị Cục Hàng hải VN hướng dẫn về trình tự, thủ tục bổ sung cảng cạn tại thôn Nà Ngườm và thôn Nà Tồng, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn vào quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, cảng cạn Lạng Sơn được định hướng là trung tâm phức hợp ICD & Logistics. Tổng diện tích quy hoạch 75,19 ha, trong đó diện tích quy hoặc chức năng cảng cạn là 22,8ha.

Cảng có quy mô thông qua giai đoạn 2025~2030 khoảng 50.000~70.000 TEUs/năm và giai đoạn đến 2030 đạt 120.000~160.000 TEUs/năm.

Hồ An