Cục thuế TP.HCM: 1 người làm bằng 8 đầu mối khác

10/01/2019 14:42

Theo Cục Thuế TPHCM, do thiếu nhân sự, hiện 1 người của Cục đang làm khối lượng công việc bằng 8 đầu mối khác.

cục thuế tp.hcm: 1 người làm bằng 8 đầu mối khác

Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM ngày 10/1 đề xuất tuyển thêm cán bộ và 1 Cục phó trước vấn đề thiếu lãnh đạo trầm trọng

Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Đặng Ngọc Tâm tại Hội nghị tổng kết công tác ngành thuế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngày 10/1 cho biết, năm qua Cục tiếp nhận tới hơn 18 ngàn hồ sơ hoàn thuế với tổng số tiền hoàn thế trên 125 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong đó có 65% hồ sơ đề nghị hoàn số thuế dưới 100 triệu đồng.

“Điều này đã tạo áp lực lớn trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế của Cục vì có 4 người không thể chỉ ngồi ký hồ sơ hoàn thuế mà không làm việc khác”, ông Tâm nêu thực tế.

Do đó, lãnh đạo Cục thuế TP.HCM kiến nghị giảm tỷ lệ khấu trừ tại nguồn xuống dưới 10%, đồng thời tăng mức được khấu trừ lên để giảm bớt số khấu trừ tại nguồn.

Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM cũng kiến nghị trước mắt có cơ chế ủy quyền cho trưởng phòng được phép ký hồ sơ hoàn thuế để giảm nợ đọng hồ sơ hoàn thuế.

Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM cũng nêu vấn đề nhân lực. Tính đến 31/12/2018, Cục có 400 biên chế trong tổng số 4.427 cán bộ. Năm 2019, Cục có 137 công chức về hưu, 2020 tiếp tục có thêm hàng trăm trường hợp về hưu khác. “Nếu không tuyển dụng thì hai năm tới Cục hụt hơn 600 người”, ông Tâm nói và nêu thực tế, hiện 1 người của Cục đang làm khối lượng công việc bằng 8 đầu mối khác.

“Muốn thực hiện cải cách hành chính thì bằng giá nào cũng phải có con người. Xin kiến nghị Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính nghiên cứu cho cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm Phó cục trưởng vì nay mới có 1 cục trưởng và 4 cục phó. Trong khi tính phức tạp của địa bàn TP.HCM đòi hỏi phải có đội ngũ lãnh đạo nếu không thì không quản lý được nguồn thu ngân sách”, ông Tâm nói.

Được biết, năm 2018, Cục thuế TP.HCM đã hoàn thành nhiệm vụ thu 269 ngàn tỷ đồng, tăng 12,64% so với 207. Đáng chú ý, cả 24 chi cục thuế đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Lưu Thủy