Cục trưởng QLTT và Bí thư huyện ở Bình Định bị yêu cầu "rút kinh nghiệm"

23/05/2022 17:51

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bí thư Huyện uỷ Tuy Phước "rút kinh nghiệm" vì một số tồn tại.

Ngày 23/5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa ra thông báo kết quả kỳ họp thứ 22, do ông Trần Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì.

Tại kỳ họp, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Trần Đức Tiến - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định do thiếu kiểm tra, giám sát trong hoạt động công vụ, thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên để cho một số đơn vị trực thuộc Cục QLTT Bình Định vi phạm trong hoạt động công vụ dẫn đến có đảng viên, cán bộ, công chức, nhân viên bị các cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật về mặt đảng, chính quyền và vi phạm pháp luật.

Cục trưởng QLTT và Bí thư huyện ở Bình Định bị yêu cầu

Ông Trần Đức Tiến - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu ông Trần Đức Tiến - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, tập trung khắc phục những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước và ông Nguyễn Văn Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tuy Phước trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước còn một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước và ông Nguyễn Văn Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ngoài ra, xem xét kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Ân, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Ân bên cạnh những ưu điểm còn một số hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tài chính đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Ân nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Quang Đạt