1. Tikal, Guatemala

Thành phố Tikal từng được coi là viên ngọc quý của Guatemala, cũng là thành phố rộng nhất trong 6 bang Maya. Thành phố này nằm ngay trung tâm, bao quanh là rừng nhiệt đới đẹp tuyệt hảo. Nơi đây từng là địa điểm tổ chức các lễ nghi, các buổi biểu diễn … Thế nhưng, thành phố này đã biến mất vì bị rừng rậm “nuốt chửng”.
1. Tikal, Guatemala Thành phố Tikal từng được coi là viên ngọc quý của Guatemala, cũng là thành phố rộng nhất trong 6 bang Maya. Thành phố này nằm ngay trung tâm, bao quanh là rừng nhiệt đới đẹp tuyệt hảo. Nơi đây từng là địa điểm tổ chức các lễ nghi, các buổi biểu diễn … Thế nhưng, thành phố này đã biến mất vì bị rừng rậm “nuốt chửng”.
Mẫn Nhi (Theo Roughguides)