Cuối tháng 8, sẽ thu phí trạm T2 trên QL51

18/08/2014 16:10

Đại diện Công ty Cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) vừa cho biết, cuối tháng 8, đơn vị này sẽ đưa trạm thu phí T2 vào hoạt động.


Theo đó, mức phí áp dụng theo Thông tư 87/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 4/7/2014 cụ thể đối với từng loại phương tiện cơ giới như sau: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới hai tấn và các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng là 20.000đ/vé/lượt hoặc 600.000đ/vé/tháng hoặc 1.600.000đ/vé/quý.


Xe từ 12 - 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ hai tấn đến dưới 4 tấn là 30.000đ/vé/lượt, hoặc 900.000đ/vé/tháng hoặc 2.400.000đ/vé/quý. 


Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn là 44.000đ/vé/lượt hoặc 1.320.000đ/vé/tháng hoặc 3.600.000đ/vé/quý. Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe container 20 fit nộp mức phí 80.000đ/vé/lượt hoặc 2.400.000đ/vé/tháng hoặc 6.400.000đ/vé/quý. Đối với xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe container 40 fit là 160.000đ/vé/lượt hoặc 4.800.000đ/vé/tháng hoặc 13.000.000đ/vé/quý. 


Theo Điều 3 của Thông tư này, mặc dù phương tiện đi qua ba trạm thu phí trên QL51 nhưng sẽ chỉ phải nộp phí tại hai trạm. Cụ thể: Trường hợp xe đi qua một trạm (T1, T2 hoặc T3) thì chủ phương tiện phải nộp phí tại trạm đó. Trường hợp phương tiện đi qua hai trạm kế tiếp nhau (T1 và T2 hoặc T2 và T3) thì chủ phương tiện phải nộp phí tại trạm đến đầu tiên và không phải nộp phí qua trạm thứ hai. Nếu phương tiện đi qua cả ba trạm thì nộp phí tại trạm T1 và T3.

Đăng Sơn