Cưỡng chế thuế Thuduc House tại 22 ngân hàng, số tiền tăng thêm 55 tỷ

03/03/2021 05:31

Cục Thuế TP. HCM ban hành 22 quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức – Thuduc House, tại 22 ngân hàng.

cưỡng chế thuế thuduc house tại 22 ngân hàng, số tiền tăng thêm 55 tỷ

Thuduc House chính thức bị cưỡng chế thuế

Ngay sau khi Tòa án Nhân dân TP. HCM gỡ bỏ quyết định tạm ngưng thu hồi số tiền liên quan đến việc gian lận thuế của Thuduc House, Cục trưởng Cục Thuế TP. HCM Lê Duy Minh đã ký ban hành đồng loạt 22 quyết định cưỡng chế thuế Thuduc House, với tổng số tiền phải thu hơn 451,3 tỷ đồng.

Các quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 30/3.

Lý do bị cưỡng chế là doanh nghiệp này có tiền nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Đáng chú ý, số tiền trên đã tăng thêm khoảng 55 tỷ đồng do bị tính tiền chậm nộp so với thời điểm Cục Thuế đưa ra quyết định cưỡng chế thuế đầu tháng 1/2021.

Các quyết định do Cục Thuế TP. HCM ban hành đã yêu cầu 22 ngân hàng trích tiền từ tài khoản trên của Thuduc House, đồng thời phong tỏa các tài khoản còn lại của doanh nghiệp tương ứng với số tiền bị cưỡng chế.

Trường hợp số dư trong tài khoản Thuduc House nhỏ hơn số tiền quyết định cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản doanh nghiệp trong thời gian quyết định có hiệu lực. Ngân hàng cũng phải có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế ngay trong ngày trích nộp tiền vào NSNN.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Thuduc House, tại thời điểm 31/12/2020, tiền và tương đương tiền của công ty là 231,1 tỷ đồng, tăng 2,54 lần so với đầu năm chủ yếu đến từ việc tất toán các khoản tiền gửi có kỳ hạn và trái phiếu.

Tuy nhiên, gần như toàn bộ số tiền của Thuduc House đều nằm tại các công ty con bởi trên báo cáo tài chính riêng, số dư tiền và tiền gửi các loại đến cuối năm 2020 của doanh nghiệp này chỉ có 1,6 tỷ đồng, trong khi con số này tại thời điểm đầu năm là 81 tỷ đồng.

C.Sơn