Cướp dí súng, trấn lột tiền trắng trợn tại cột ATM

08:20, 06/02/2015

Toán cướp bất ngờ xuất hiện tại khu vực các cây ATM ở Brazil.

H.N