Cựu Viện trưởng VKSND Lai Châu cùng 12 đảng viên bị kỷ luật vì... đánh bạc

01/09/2020 18:50

Cựu Viện trưởng VKSND cùng 12 đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh Lai Châu bị thi hành kỷ luật vì đánh bạc.

Cựu Viện trưởng VKSND Lai Châu cùng 12 đảng viên bị kỷ luật vì... đánh bạc 1
Cựu Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu bị kỷ luật với hình thức cách chức

Chiều 1/9, tin từ UBKT Tỉnh ủy Lai Châu cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu vừa Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nông Văn Hải, tỉnh ủy viên Bí thư Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh giai đoạn 2015-2020 bằng hình thức cách chức; cách chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh giai đoạn 2019-2022 đối với ông Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện KSND tỉnh Lai Châu.

Theo đó, ông Nông Văn Hải và Nguyễn Văn Trường đã vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Trước đó, như đã thông tin ngày 25/6, tại kỳ họp thứ 41, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu đã xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân các huyện Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ vì vi phạm nghiêm trọng quy định những điều đảng viên không được làm.

Cụ thể, ông Đỗ Văn Hiếu (Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ) bị cách chức Bí thư Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ; ông Nguyễn Văn Cường (Kế toán trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu) bị cách chức Chi ủy viên Chi bộ 4.

Ông Lò Văn Vượng (Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn); ông Nguyễn Trọng Hùng (Ủy viên Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy, Phó trưởng Phòng 1); ông Nguyễn Hữu Toàn (Kiểm sát viên Phòng 1); ông Bàn Văn Hòa (bảo vệ); ông Nguyễn Văn Vũ (lái xe Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu); ông Nguyễn Minh Đức (lái xe Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ). Khiển trách đối với ông Vũ Đức Hoàng (Kiểm sát viên Phòng 1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu) bị cảnh cáo.

Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Nông Văn Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu và ông Nguyễn Văn Trường - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu.

Minh Chuyên