Đà Nẵng chặn tình trạng nhũng nhiễu DN trong giải quyết công việc thế nào?

14/01/2021 11:22

Đà Nẵng tăng cường ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng chặn tình trạng nhũng nhiễu DN trong giải quyết công việc thế nào? 1

Đà Nẵng ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Ngày 14/1, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả từ ứng dụng cổng Góp ý Đà Nẵng để xử lý các phản ánh của tổ chức, công dân, kết hợp với Tổng đài 1022 để người dân, tổ chức có thể góp ý, phản ánh đến mọi lĩnh vực, đặc biệt là về quy định, chính sách, thủ tục hành chính phức tạp, về thực hiện nhiệm vụ của công chức không đúng, không phù hợp, về vướng mắc của doanh nghiệp.

"Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước theo hướng đồng bộ và chia sẻ, kết nối liên thông, đặc biệt là việc kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin theo ngành dọc của bộ, ngành Trung ương triển khai", công văn nêu.

Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, đảm bảo không để tình trạng đơn thư tồn đọng.

Vĩnh Nhân