Đà Nẵng mời gọi các đề xuất quy hoạch phân khu sân bay, cảng Liên Chiểu

27/07/2021 12:01

Đà Nẵng mời các tổ chức, cá nhân tham gia đề xuất phương án quy hoạch phân khu sân bay, cảng Liên Chiểu đồng bộ quy hoạch chung thành phố.

Sáng 27/7, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng cho biết, vừa ra thông báo mời tham gia đề xuất phương án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Theo đó, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng mời các tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch phân khu sân bay đồng bộ với quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Đà Nẵng mời gọi các đề xuất quy hoạch phân khu sân bay, cảng Liên Chiểu 1

Vùng máy bay cất, hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng

Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch là 1.327 ha, dân số dự kiến khoảng 104.000 người. Đây là khu vực có chức năng chuyên biệt, đầu mối giao thông quan trọng của Đà Nẵng, gắn với phát triển đô thị sân bay.

Lập quy hoạch phân khu cảng biển Liên Chiểu đồng bộ với quy hoạch chi tiết Bến cảng Liên Chiểu. Tổng dân số toàn phân khu đến năm 2030 khoảng 19.000 người.

Trong đó, dân số thường trú khoảng 17.000 người, dân số quy đổi khoảng 2.000 người. Tổng diện tích khoảng 1.285 ha.

Ngoài ra, lập quy hoạch phân khu ven vịnh Đà Nẵng với tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch là 1.530 ha. Dân số dự kiến khoảng 192.000 người.

Đây là khu vực có phong cách sống hỗn hợp dành cho các cư dân thu nhập tầm trung, kết hợp với các hoạt động thương mại và giải trí đa dạng.

Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng yêu cầu phương án sơ bộ quy hoạch phân khu phải được lập trên nền bảng đồ hiện trạng tỷ lệ 1/5.000 - 1/10.000, cập nhật các đồ án quy hoạch xung quanh và quy hoạch chung của thành phố được duyệt.

Mỗi đơn vị tham gia có thể đề xuất một hoặc nhiều phương án và đóng góp tâm huyết bằng hình thức tự nguyện bỏ kinh phí nghiên cứu, đề xuất ý tưởng, phương án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung của Đà Nẵng.

Trường hợp có một đơn vị tham gia đề xuất ý tưởng, phương án nếu được UBND TP Đà Nẵng xem xét, chấp thuận thì đơn vị đó phối hợp với Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông hoàn chỉnh phương án quy hoạch trình thẩm định, phê duyệt.

Trường hợp có từ hai đơn vị trở lên tham gia thì UBND thành phố sẽ tổ chức tuyển chọn phương án tối ưu. Hạn cuối đăng ký là ngày 5/8/2021.

Hạn cuối để các đơn vị gửi hồ sơ đóng góp ý tưởng là ngày 15/11/2021.

Vĩnh Nhân